Nabożny, M. (2013) „ 5-6 kwietnia 2013 r”., Nasza Przeszłość, 119, s. 391–396. doi: 10.52204/np.2013.119.391-396.