Białkowski, M. (2022) „Prace Komisji Soborowej/Komisji do Spraw Realizacji Uchwał Soboru Watykańskiego II Episkopatu Polski (1959–1977).: Wstęp do historii recepcji soboru w Polsce”, Nasza Przeszłość, 138, s. 281–314. doi: 10.52204/np.2022.138.281-314.