Paszyński, W. (2015) „Ksiądz Benedykt Chmielowski - życie i dzieło Diogenesa Firlejowskiego”, Nasza Przeszłość, 124, s. 105–136. doi: 10.52204/np.2015.124.105-136.