Żurek, W. W. (2015) „Wizytacja kościoła parafialnego w Kosowie z 1844 roku”, Nasza Przeszłość, 124, s. 137–164. doi: 10.52204/np.2015.124.137-164.