Kawecki, R. (2015) „Piotr Mazur, Poczet chełmski obrządku łacińskiego”, Nasza Przeszłość, 123, s. 303–308. doi: 10.52204/np.2015.123.303-308.