Matog, P. (2014) „Historia organów w najstarszych polskich klasztorach sióstr klarysek”, Nasza Przeszłość, 122, s. 33–66. doi: 10.52204/np.2014.122.33-66.