Kosman, M. (2014) „ 615”., Nasza Przeszłość, 122, s. 205–210. doi: 10.52204/np.2014.122.205-210.