Kosman, M. (2014) „ 489”., Nasza Przeszłość, 122, s. 211–217. doi: 10.52204/np.2014.122.211-217.