Konopka, W. (2014) „Konferencja «Jezuici wczoraj i dziś. 200 lat od odrodzenia Towarzystwa Jezusowego (1814-2014)»”, Nasza Przeszłość, 122, s. 239–242. doi: 10.52204/np.2014.122.239-242.