Warząchowska, B. (2014) „VI Powiatowa Konferencja Regionalna «Wkład duchowieństwa w rozwój kultury i literatury na Śląsku»”, Nasza Przeszłość, 122, s. 233–237. doi: 10.52204/np.2014.122.233-237.