Kosman, M. (2014) „ 454”., Nasza Przeszłość, 121, s. 269–273. doi: 10.52204/np.2014.121.269-273.