Zmarzły, T. (2010) „Andrzej Radwański (1711-1762). Analiza treści ideowych w malarstwie ściennym kościoła cystersów w Jędrzejowie i benedyktynek w Staniątkach”, Nasza Przeszłość, 113, s. 307–318. doi: 10.52204/np.2010.113.307-318.