Ursu, N. (2005) „ Trzynawowe świątynie dominikańskie na ziemiach prawobrzeżnej Ukrainy w wiekach XVII- XIX”, Nasza Przeszłość, 104, s. 267–286. doi: 10.52204/np.2005.104.267-286.