Kopiec, J. (2022) „Dyplomacja papieska wobec sporu o tron Polski w latach 1704-1709”, Nasza Przeszłość, 138, s. 81–105. doi: 10.52204/np.2022.138.81-105.