Kłakus, M. (2022) „Review: Włodzimierz Cieński, “From Lviv to Tehran. Pastoral memoirs 1939-1942”, p. 197-203”., Nasza Przeszłość, 137(2), s. 2.197–204. doi: 10.52204/np.2022.137.2.197-204.