Białkowski, M. (2022) „Review: Rev. Paweł Kummer, “Karol Wojtyła and liturgical reform in archdiocese of Cracow”, Krakow 2022”, Nasza Przeszłość, 137(2), s. 2.209–217. doi: 10.52204/np.2022.137.2.209-217.