Majdowski, A. (1992) „Uwagi o konserwacji zabytków architektury sakralnej w Królestwie Polskim na przełomie XIX i XX stulecia”, Nasza Przeszłość, 77, s. 227–248. doi: 10.52204/np.1992.77.227-248.