Majdowski, A. (1993) „Importy włoskie w architekturze dziewiętnastowiecznych kościołów warszawskich”, Nasza Przeszłość, 79, s. 249–278. doi: 10.52204/np.1993.79.249-278.