Trajdos, T. M. (2023) „Kaplica w Niedzicy. Początki kultu św. Rozalii na Zamagurzu Spiskim”, Nasza Przeszłość, 82, s. 359–371. doi: 10.52204/np.1994.82.359-371.