Żywicki, J. (1996) „Nurt neogotycki w architekturze sakralnej międzyrzecza Wisły i Bugu”, Nasza Przeszłość, 85, s. 267–317. doi: 10.52204/np.1996.85.267-317.