Trajdos, T. M. (1998) „Dekanat spiski diecezji krakowskiej w świetle wizytacji 1728 roku”, Nasza Przeszłość, 90, s. 113–154. doi: 10.52204/np.1998.90.113-154.