[1]
K. Wiśniewski, „Czy można rozstrzygnąć przynależność autora Kazań świętokrzyskich do kręgu dominikanów bądź franciszkanów na podstawie przesłanek treściowych?”, NP, t. 136, s. 39–54, grudz. 2021.