[1]
S. A. Wróblewski, „Sub tuum praesidium confugimus. Kult świętych w Ziębicach w świetle średniowiecznych patrociniów”, NP, t. 136, s. 5–37, grudz. 2021.