[1]
W. Pawlikowska-Butterwick, „Kariery episkopatu Wielkiego Księstwa Litewskiego w okresie od 1544 do 1632 roku w kontekście dochodów z biskupstw”, NP, t. 136, s. 85–126, grudz. 2021.