[1]
M. Kośka, „Źródła do kasaty klasztorów w 1864 roku w zasobie Archiwum Głównego Akt Dawnych”, NP, t. 133, s. 115–127, maj 2021.