[1]
P. Beczek, „Przejawy pornografii według prasy katolickiej w II Rzeczypospolitej”, NP, t. 133, s. 227–257, maj 2021.