[1]
J. Marecki, „Inwentarz archiwum klasztoru Kapucynów w Krośnie”, NP, t. 133, s. 259–314, maj 2021.