[1]
J. Ziaja, „Żeńskie rzymskokatolickie zgromadzenia zakonne w Świebodzicach. Szare Siostry z Marienstrasse 11 (1866-1945)”, NP, t. 136, s. 127–144, grudz. 2021.