[1]
A. Baran OFMCap, „Uwarunkowania duchowości zgromadzeń zakonnych życia ukrytego w Królestwie Polskim w XIX wieku”, NP, t. 131, s. 5–41, sty. 2022.