[1]
A. Baran OFMCap, „Oddziaływanie kapucynów warszawskich na kobiety w dobie międzypowstaniowej (1831-1864)”, NP, t. 131, s. 43–72, cze. 2019.