[1]
M. Marosz, „«Czuwać jak najtroskliwsza matka nad dzieckiem». Działania Matki Kazimiery Gruszczyńskiej w kierunku przygotowania Sióstr Franciszkanek od Cierpiących do pracy pielęgniarskiej”, NP, t. 131, s. 103–131, cze. 2019.