[1]
M. Białkowski, „Polscy ojcowie Soboru Watykańskiego II. Wstęp do badań nad episkopatem Kościoła katolickiego w PRL w latach sześćdziesiątych XX wieku”, NP, t. 132, s. 269–315, grudz. 2019.