[1]
P. Kaleta, „Proces o obrazę papieża Urbana VI w świetle historiografii”, NP, t. 128, s. 99–110, grudz. 2017.