[1]
D. Jasińska, „Kaplica św. Małgorzaty w Krakowie- stan badań”, NP, t. 128, s. 155–185, grudz. 2017.