[1]
M. Kosman, „R.Lolo, Towarzystwo Jezusowe w diecezji płockiej 1556-1773, studium koegzystencji w dobie recepcji reformy trydenckiej”, NP, t. 129, s. 447–452, cze. 2018.