[1]
M. K. Staniszewska, „Lustracja trzynastu miast z 1773 r. jako przyczynek do badań nad sytuacją religijną dawngo Spisza”, NP, t. 127, s. 53–80, cze. 2017.