[1]
A. E. Godek, „Śpiewy pseudochorałowe w XVIII-wiecznych rękopiśmiennych graduałach Zgromadzenia XX. Misjonarzy”, NP, t. 127, s. 109–160, cze. 2017.