[1]
W. Paszyński, „Polska jako "Antemurale" i "Ojczyzna Świętych". Motyw przedmurza w «Nowych Atenach» księdza Chmielowskiego”, NP, t. 127, s. 185–199, cze. 2017.