[1]
P. Zubrowski, „Cerkwie prawosławne Kielc w polityce władz centralnych i samorządowych II Rzeczypospolitej”, NP, t. 126, s. 377–402, grudz. 2016.