[1]
M. . Muraszko, „Początki kościoła pod wezwaniem św. Wawrzyńca w Gnieźnie”, NP, t. 120, s. 25–30, grudz. 2013.