[1]
A.-E. Zelionka, „Z dziejów chrześcijaństwa w Mołdawii i na Bukowinie do XX wieku”, NP, t. 120, s. 185–222, grudz. 2013.