[1]
T. M. Trajdos, „Najstarsze fundacje dla kanoników regularnych od pokuty w diecezji wileńskiej”, NP, t. 119, s. 21–65, cze. 2013.