[1]
R. Jurkowski, „Duchowieństwo ziemi lubawskiej w walce o naukę religii w języku polskim podczas strajku szkolnego w latach 1906-1907”, NP, t. 118, s. 5–35, grudz. 2012.