[1]
R. Dzwonkowski, „Jawna i ukryta hierarchia i administracja Kościoła katolickiego w ZSRS 1917-1991 (bez krajów bałtyckich)”, NP, t. 118, s. 38–64, grudz. 2012.