[1]
M. Szucka, „Relacje katolików Kraków z tamtejszymi innowiercami w świetle przekazów katolickich w II polowie XVI wieku”, NP, t. 118, s. 109–128, grudz. 2012.