[1]
S. Bober, „Losy greckokatolickiej światyni w diecezji przemyskiej w PRL”, NP, t. 118, s. 157–169, grudz. 2012.