[1]
R. Lolo, „Działalność szkół jezuickich w Pułtusku od XVI do XVIII wieku. Powstanie kolegium jezuickiego w Pułtusku”, NP, t. 117, s. 315–336, cze. 2012.