[1]
D. Majewski, „Życie codzienne kleryków w seminarium duchownym w Płocku w XVIII i pierwszej połowie XIX wieku”, NP, t. 117, s. 63–76, cze. 2012.