[1]
K. Puchowski, „Kolegia szlacheckie teatynów, pijarów i jezuitów a reformy deukacyjne w Rzeczypospolitej Obojga Narodów doby Oświecenia”, NP, t. 117, s. 301–313, cze. 2012.