[1]
S. Cieślak, „Spotkanie archiwistów, czyli z myślą o przyszłości”, NP, t. 108, s. 405–407, grudz. 2007.